czwartek, 13 czerwca 2013

Dobre Praktyki

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ze zbiorem "Dobrych Praktyk", przygotowanym  przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi.

dobrepraktyki137.blogspot.com

Język angielski
Muzyka
Język polski
Przyroda
Zajęcia techniczne
Matematyka

piątek, 4 stycznia 2013

Kreatywne poszukiwanie informacji.


WebQuest (w wolnym tłumaczeniu "Poszukiwania w Sieci"), jest zorientowanym na uczniowskie badania formatem zajęć edukacyjnych, w którym wyjściowym źródłem informacji jest Internet.

Uczniowie w oparciu o Sieć zgłębiają zadaną tematykę, starają się weryfikować jakość uzyskiwanej informacji (także w oparciu o źródła poza-internetowe).
Pozyskane informacje i tworzone na ich podstawie struktury uczniowie gromadzą, redagują i przygotowują do prezentacji za pomocą elektronicznych narzędzi.
Narzędziem może być serwis internetowy (np. Google Blogger), program do prezentacji (np. Power Point) lub w ostateczności nawet zwykły edytor tekstowy z osadzonymi ilustracjami i linkami do źródeł.
Narzędzie powinno zostać dobrane stosownie do formy i środowiska prezentacji końcowej (np. Blogger dla prezentacji w Sieci, PowerPoint dla prezentacji w sali z projektorem, Edytor dla prezentacji w miejscach wymagających papierowego nośnika).

WebQuest uczy efektywnego korzystania z internetu jako źródła informacji.
Jest tak zaprojektowany, aby motywować młodego badacza do twórczego wykorzystania informacji, a nie tylko ich wyszukania. Wspomaga jego myślenie na wyższych poziomach taksonomicznych: analizy, syntezy i ewaluacji.